kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej można skontaktować się z administratorem

admin@prokuratoria.gov.pl

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.