2019-02-22

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej organizuje II Polubowny Salon Dyskusyjny pt. „Ocena dopuszczalności oraz metodologia opiniowania celowości ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych”, który odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. o godzinie 9.30, w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

Patronat nad wydarzeniem objęli Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Pan Mariusz Haładyj oraz Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Sędzia Joanna Bitner. Szczegóły konferencji.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać na adres mailowy sp@prokuratoria.gov.pl, do dnia 27 lutego 2019 r. Konferencja jest bezpłatna, a liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do grona uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.


czytaj więcej wiadomości