2019-06-17

29 maja, 7 czerwca i 13 czerwca 2019 r., w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyły się warsztaty adresowane do kierownictwa państwowych osób prawnych oraz kierownictwa komórek odpowiedzialnych za obsługę prawną w tych podmiotach. Celem warsztatów było omówienie na konkretnych przykładach korzyści płynących z ugodowego rozwiązywania sporów oraz analiza, kiedy ugoda będzie korzystniejsza niż wyrok sądowy w przypadku jej kontroli przez właściwe organy państwa. Warsztaty były prowadzone przez radców Prokuratorii, w oparciu o doświadczenie wynikające z prowadzonych mediacji, negocjacji oraz opiniowania ugód.

Warsztaty dla kierownictwa państwowych osób prawnych


czytaj więcej wiadomości