Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://sp.prokuratoria.gov.pl//przypadek-pewnego-jubilera-film-o-mediacji,new,mg,38.html,11 Przypadek pewnego jubilera. Film o mediacji

Zachęcamy do obejrzenia filmu o mediacji zrealizowanego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

2017-07-13 10:56:51
http://sp.prokuratoria.gov.pl//mediacja-w-sadzie-polubownym-przy-prokuratorii-generalnej-polubowne-zakonczenie-sporu-miedzy-nowe-jaworzno-grupa-tauron-sp-z-oo-a-rafako-sa-oraz-mostostal-warszawa-sa,new,mg,39.html,27 Mediacja w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej - polubowne zakończenie sporu między Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. a Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. 2020-11-16 15:43:20 http://sp.prokuratoria.gov.pl//vii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-mistrzowie-mediacji,new,mg,39.html,25 VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, została patronem głównym VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

2020-07-20 13:05:44
http://sp.prokuratoria.gov.pl//konferencje-nowe-prawo-zamowien-publicznych,new,mg,39.html,24 Konferencje „Nowe Prawo zamówień publicznych”

Urząd Zamówień Publicznych, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Prokuratorią Generalną RP i Krajową Izbą Odwoławczą oraz środowiskami naukowymi zorganizował cykl konferencji w całej Polsce pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”.

2020-07-17 12:50:05
http://sp.prokuratoria.gov.pl//rozszerzenie-kognicji-sadu-polubownego-przy-pgrp,new,mg,39.html,18 Rozszerzenie kognicji Sądu Polubownego przy PGRP

Z dniem 15 sierpnia br. wejdą w życie przepisy rozszerzające kognicję Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-07-18 09:19:20
http://sp.prokuratoria.gov.pl//warsztaty-dla-kierownictwa-panstwowych-osob-prawnych,new,mg,39.html,23 Warsztaty dla kierownictwa Państwowych Osób Prawnych

29 maja, 7 czerwca i 13 czerwca 2019 r., w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyły się warsztaty adresowane do kierownictwa państwowych osób prawnych oraz kierownictwa komórek odpowiedzialnych za obsługę prawną w tych podmiotach. 

 Warsztaty dla kierownictwa państwowych osób prawnych

2020-07-20 14:30:05
http://sp.prokuratoria.gov.pl//ii-polubowny-salon-dyskusyjny,new,mg,39.html,22 II Polubowny Salon Dyskusyjny

W dniu 5 marca 2019 r. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował II Polubowny Salon Dyskusyjny pt. "Ocena dopuszczalności oraz metodologia opiniowania celowości ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych". 

  

2020-07-20 15:36:25
http://sp.prokuratoria.gov.pl//zaproszenie-na-konferencje,new,mg,39.html,21 Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy Państwa na II Polubowny Salon Dyskusyjny pt. „Ocena dopuszczalności oraz metodologia opiniowania celowości ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych”

2020-07-17 12:09:01
http://sp.prokuratoria.gov.pl//opracowanie-pokonferencyjne,new,mg,39.html,16 Opracowanie pokonferencyjne

Efektywne rozwiązanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz Państwowych Osób Prawnych - opracowanie pokonferencyjne

2018-04-23 09:19:33
http://sp.prokuratoria.gov.pl//szkolenia-mediacyjne-dla-pelnomocnikow-panstwowych-osob-prawnych,new,mg,39.html,26 Szkolenia mediacyjne dla pełnomocników Państwowych Osób Prawnych

W związku z rosnącym zainteresowaniem i znaczeniem polubownych metod rozwiązywania sporów Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP zaprosił pełnomocników państwowych osób prawnych do udziału w cyklu warsztatów mediacyjnych.

2020-07-17 12:49:35
http://sp.prokuratoria.gov.pl//i-polubowny-salon-dyskusyjny,new,mg,39.html,14 I. Polubowny Salon Dyskusyjny

„Efektywne rozwiązywanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych”

2020-07-21 12:16:10
http://sp.prokuratoria.gov.pl//ogolnopolska-naukowa-konferencja-mediacyjna,new,mg,39.html,15 Ogólnopolska, Naukowa Konferencja Mediacyjna

"Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych"

2018-02-21 12:47:19
http://sp.prokuratoria.gov.pl//tydzien-mediacji,new,mg,39.html,13 Tydzień Mediacji

W tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji, natomiast w dniu 19 października 2017 r. - Międzynarodowy Dzień Mediacji.

2017-10-17 16:17:12
http://sp.prokuratoria.gov.pl//sad-polubowny-przy-pgrp-gwrantuje-szybkosc-i-wysoka-jakosc-postepowan,new,mg,39.html,9 Sąd Polubowny przy PGRP gwrantuje szybkość i wysoką jakość postępowań

Wywiad z Piotrem Nowakiem Naczelnikiem Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP, Sekretarzem Generalnym Sądu.

2017-07-17 10:09:43
http://sp.prokuratoria.gov.pl//zgromadzilismy-grono-wybitnych-prawnikow,new,mg,39.html,8 Zgromadziliśmy grono wybitnych prawników

Wywiad z Piotrem Nowakiem, Naczelnikiem Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP, Sekretarzem Generalnym Sądu.

2017-07-14 16:31:50