• Adam Ablewicz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2006 r. Studia podyplomowe z wyceny nieruchomości ukończył na Politechnice Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw deliktowych, z zakresu prawa nieruchomości oraz sporów infrastrukturalnych. Jako radca, wicedyrektor Departamentu Nieruchomości, następnie dyrektor Departamentu Osób Prawnych I w Prokuratorii, brał udział w licznych negocjacjach i mediacjach, zakończonych ugodami z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Autor publikacji, redaktor wydawnictw prawniczych, wykładowca akademicki.

 • Maciej Bobrowicz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 1983 roku; absolwent UAM w Poznaniu; studia podyplomowe na UJ (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) oraz w Instytucie Europejskim UŁ w Łodzi (Studium Prawa Europejskiego) Posiada certyfikaty: mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society, mediatora gospodarczego wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement. Posiada 15-letnie doświadczenie w mediacjach gospodarczych - sądowych i pozasądowych. Pełnił funkcję dyrektora centrów mediacji: w KRRP, KIG, PKPP Lewiatan. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

 • Patrycja Cedro-Rodkiewicz

  Powiększ obraz:

  Radca Prawny. Z PGRP związana od 2011 r. Absolwentka podyplomowych studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych ADR na WPiA UW oraz szkoleń mediacyjnych, członek zespołów negocjacyjnych. Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz SN z zakresu prawa cywilnego. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze zagadnień odpowiedzialności kontraktowej, inwestycji infrastrukturalnych czy IT.

 • Tomasz Chmal

  Powiększ obraz:

  Adwokat  od stycznia 2006 r., ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego państwa. W latach 2000-2017 współpracował z  kancelarią prawną White & Case w Warszawie. W latach 2005-2015 był ekspertem ds. energetycznych Instytutu Sobieskiego. Zajmował się wszelkimi aspektami prawnymi związanymi z energią elektryczną, ropą naftową i gazem oraz górnictwem. Doradzał przy kluczowych inwestycjach energetycznych, nabywaniu, zbywaniu firm oraz restrukturyzacji aktywów energetycznych. Brał udział w szeregu postępowaniach mediacyjnych.

 • Ewelina Czerniawko-Karcz

  Powiększ obraz:

  Z Prokuratorią Generalną związana od 2007 r. W latach 2014 - 2016 Wicedyrektor Departamentu Arbitrażu, a od 2017 r. Dyrektor Departamentu Prawa Umów. Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego, w tym sporami dotyczącymi realizacji inwestycji infrastrukturalnych i projektów IT. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (2005) i posiada tytuł LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie (UvA) (2006). Brała udział w wielu postępowaniach mediacyjnych oraz w negocjacjach zakończonych ugodą. Posiada doświadczenie także jako mediator.

 • Katarzyna Falkowska-Gołębiewska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2004 r. Specjalizuje się  w szczególności w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących projektowania oraz wykonywania inwestycji w tym realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Brała udział w szeregu postępowań mediacyjnych.

 • Iwo Gabrysiak

  Powiększ obraz:

  Adwokat od 2005 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem. Podyplomowe studia "Negocjacji Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ukończone z wyróżnieniem. Doświadczony mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Specjalista w zakresie prowadzenia postępowań sądowych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Brał udział w postępowaniach mediacyjnych w ramach prowadzonych postępowań gospodarczych.

 • Artur Granecki

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2001r., wykonuje obsługę prawną od 1994r.  w administracji rządowej (naczelne i centrale organy administracji publicznej), samorządowej i w korporacjach, w tym międzynarodowych. Posiada praktykę procesową w sprawach cywilnych i gospodarczych. Skończył kursy mediacji sądowych i pozasądowych, i mediacji gospodarczych. Wpisany na Listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie i Centrum Mediacji Lewiatan. Prowadzi szkolenia  mediacje w sprawach administracyjnych.

 • Sylwia Hajnrych

  Powiększ obraz:

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej od 2009 r., początkowo w Departamencie Nieruchomości, obecnie w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji w Wydziale Kasacyjnym. Od marca 2016 r. do marca 2019 r. rzecznik prasowy Prokuratorii Generalnej.

 • Mariusz Haładyj

  Powiększ obraz:

  Radca prawny. Prezes Prokuratorii Generalnej, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Wcześniej zatrudniony w NIK oraz ministerstwach finansów (kontrola skarbowa) i gospodarki. Były członek KNF oraz zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej ws dyscypliny finansów publicznych. Przez okres 7 lat podsekretarz stanu w ministerstwach gospodarczych odpowiedzialny za regulacje gospodarcze. Nagrodzony tytułem ambasadora mediacji przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Laureat nagród m.in. przyznanych przez największe organizacje przedsiębiorców oraz think tank prawniczy za wsłuchiwanie się w postulaty gospodarcze, współpracę oraz budowanie dialogu między administracją a przedsiębiorcami.

 • Ewa Hanusiak

  Powiększ obraz:
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2004 r. ukończyła aplikację sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Od 2006 r. wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie. Od 2007 r. zatrudniona w Prokuratorii Generalnej, obecnie na stanowisku radcy, Dyrektora Departamentu Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji. Posiada znaczące doświadczenie w procesach negocjacyjnych i mediacji, współuczestniczyła w kilkudziesięciu postępowaniach polubownych zakończonych wypracowaniem ugody, m.in. w sporach związanych z realizacją Stadionu Narodowego w Warszawie.
 • Cezary L. Jezierski

  Powiększ obraz:

  Były sędzia, od 1996 r. radca prawny. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem instytucji finansowych. Wpisany na listę stałych mediatorów: Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, Olsztynie, listę mediatorów certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP w Warszawie i listę Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Praktyk biorący udział w mediacjach jako mediator i pełnomocnik uczestników. Od roku 2009 pełni funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, w latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

 • Piotr Kaczorkiewicz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził ok. 600 postępowań sądowych, z czego kilkadziesiąt zakończonych w drodze ugody (sprawy dotyczace dotacji, rozliczania umów w robotach budowlanych, zamówień publicznych oraz rozliczania umów zwiazanych z srodkami unijnymi) oraz prowadził trójstronne rozmowy negocjacyjne na prośbę Wyższego Urzedu Górniczego. Od 2008 r. orzeka w Głównej Komisji Orzekajacej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. 

 • Magdalena Kajkowska-Gratys

  Powiększ obraz:

  Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, radca Prokuratorii Generalnej w latach 2010 -2019, doświadczony mediator i negocjator, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Negocjacji, Mediacji oraz innych ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również innych specjalistycznych szkoleń mediacyjnych. Porusza się biegle w tematyce branż: infrastrukturalnej, IT, prywatyzacyjnej oraz roszczeń deliktowych.

 • Iwona Karpińska-Królikowska

  Powiększ obraz:

  Doświadczony mediator w sprawach gospodarczych. Prowadzi mediacje sądowe i prywatne od stycznia 2008r.  Mediator z listy stałej Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Centrum Mediacji. Od 2012r. trener i wykładowca z zakresu mediacji i negocjacji. W latach 1994-2007 członek zarządu, menadżer w spółkach prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego z branży B2B, dystrybucyjnej, produkcyjnej, odpowiedzialna za aspekty finansowe, prawne i zarządcze.

 • Marta Kęcka-Iwan

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej od marca 2006 roku, pracownik administracji publicznej od 1997 roku - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy MSWiA w latach 2001 – 2006. W latach 2004 – 2005 z sukcesem szefowała rządowemu pilotażowemu projektowi „Scentralizowanych zakupów sprzętu komputerowego dla administracji publicznej”. Specjalista w zakresie procedury cywilnej – ponad 2000 sporów sądowych. Wicedyrektor Departamentu Prawa Deliktowego.

 • Paweł Kuglarz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny OiRP w Krakowie. Pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest partnerem w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, gdzie odpowiada za praktykę Restructuring & Corporate Recovery (restrukturyzacja, prawo upadłościowe i naprawcze). Zajmuje się również prawem nieruchomości i prawem budowlanym, rozwiązywaniem sporów i sprawami arbitrażowymi, w szczególności arbitrażem inwestycyjnym. Jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, gwarancji kredytowych, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

 • Zbigniew Korba

  Powiększ obraz:

  Jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 20 lat doradza przedsiębiorcom współpracując z czołowymi kancelariami prawnymi. Od 2012 r. jest partnerem w Deloitte Legal Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., wcześniej związany był z kancelariami prawnymi PwC Legal i Dentons (wówczas Salans). Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz w prawie spółek, prawie handlowym i umów gospodarczych.

 • Aldona Kowalczyk

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 1998 r., partner w kancelarii Dentons, w której współkieruje europejską praktyką zamówień publicznych i kontraktów rządowych. Doradza w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i w kwestiach kontraktowych. Reprezentuje zamawiających i wykonawców przed KIO i sądami. Pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

 • Magdalena Kowalczyk

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej, Dyrektor Departamentu Osób Prawnych III. Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Procesowego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Doświadczony pełnomocnik Skarbu Państwa w wielu ważnych i precedensowych sporach sądowych, m.in. zakresu ochrony dóbr osobistych, spraw infrastrukturalnych, umów informatycznych.

 • Janusz Kozioł

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Radca Prawny i Doradca Podatkowy, Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczące sporów powstałych na tle stosowania prawa podatkowego. Ukończone Szkolenie w Instytucie Studiów Podatkowych. Posiadał uprawnienia w zakresie doradcy ADR (transport towarów niebezpiecznych). W latach 2000-2007 urzędnik Służby Cywilnej – nadzór nad działalnością przedsiębiorców  branż reglamentowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Małgorzata Kożuch

  Powiększ obraz:

  Adwokat, doktor nauk prawnych, starszy wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, mediator Centrum Mediacyjnego NRA i Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, trener mediatorów i drużyn mediacyjnych odnoszących sukcesy podczas prestiżowych konkursów międzynarodowych Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 • Przemysław Kozdój

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, specjalista  w dziedzinie bankowości i finansów. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF od 2008 r. W roku 1999 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a od 2004 roku jest radcą prawnym. Pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie i Londynie oraz w banku w Niemczech. Doradzał przy największych i najbardziej prestiżowych transakcjach finansowania nieruchomości w Polsce. W latach 2007-2013 był członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych przewodniczył zespołom do spraw standardów i dobrych praktyk oraz kodeksu etyki radcy prawnego.

 • Arkadiusz Krajewski

  Powiększ obraz:

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ w Łodzi. W 2005r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Opolu. Od 2005r. wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie oraz w Biurze Prawnym UM w Warszawie. Od 2007 r. zatrudniony jako radca w Prokuratorii Generalnej. Referent kilkuset spraw sądowych.

 • Anna Łabędzka

  Powiększ obraz:

  Od 2007 r. jest radcą Prokuratorii Generalnej, a od 2017 r. Wicedyrektorem Departamentu Prawa Umów. Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i projektów IT. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w międzynarodowej kancelarii prawnej Lovells (prawnik) i w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (radca prawny) ubezpieczającej transakcje handlowe. Od 2002 r. radca prawny przy OIRP w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (1998). Posługuje się jęz. niemieckim i angielskim.

 • Mariusz Maciejewski

  Powiększ obraz:

  Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny. Doświadczony mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, gdzie mediuje przede wszystkim sprawy z zakresu rynku ubezpieczeniowego i bankowego oraz Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie gdzie mediuje spory gospodarcze. Pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii L. Koźmińskiego. Praktykował jako radca prawny zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

 • Maria Młotkowska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2010 r., Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy od 2013 r., wykładowca UW oraz OIRP. Absolwentka studiów podyplomowych z prawa europejskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Zasiada w organach nadzoru właścicielskiego spółek samorządowych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej administracji samorządowej i spółek Skarbu Państwa. Wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan, prowadzi szkolenia z zakresu mediacji administracyjnej. Tytuł Ambasadora Mediacji 2019 r. KIRP.

 • Wojciech Murawski

  Powiększ obraz:

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Od kwietnia 2006 r. radca Prokuratorii Generalnej. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego II Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, obecnie Dyrektor Departamentu Prawa Deliktowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Radca Prawny. W okresie od 1999 r. do marca 2006 r. inspektor w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Piotr Nowak

  Sekretarz Generalny Sądu
  Powiększ obraz:

  Doświadczony mediator gospodarczy, radca Prokuratorii Generalnej, trener mediacji. Był odpowiedzialny za utworzenie i organizację Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2008 roku Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Polubownego przy KNF. Przeprowadził skutecznie kilkaset mediacji w tym m.in. spory dot. roszczeń infrastrukturalnych, budowlanych oraz z obszaru rynku finansowego. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora oraz zajęcia z mediacji dla aplikantów radcowskich.

 • Paweł Nowicki

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych, polityk gospodarczych oraz prawa konkurencji. Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu zamówień publicznych: w latach 2012-2015 członek European Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement. Od 2019 r. członek Rady Zamówień Publicznych.

 • Małgorzata Ostrowska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny. Radca Prokuratorii Generalnej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej i spółek. Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, IT, prawa zamówień publicznych. Posiada praktykę w prowadzeniu sporów sądowych oraz znaczące doświadczenie w procesach negocjacyjnych. Ukończyła szkolenia mediacyjne, prowadziła warsztaty z mediacji w administracji.

 • Dariusz Ożga

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Wicedyrektor Departamentu Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji; Radca Prawny; wcześniej Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; uprzednio zatrudniony w Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie; ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie; posiada bogatą praktykę w wykonywaniu zastępstwa procesowego w zakresie rozstrzygania sporów, ma bogate doświadczenie wykładowe a także szkoleniowe.

 • Sławomir Peszkowski

  Powiększ obraz:

  Prawnik administratywista, w służbie publicznej nieprzerwanie od 1999 r., ukończył specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych oraz karnych; w latach 2009-2015 mediator Sądu Polubownego przy KNF, od 2017 r. mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, równolegle pracownik naukowo-dydaktyczny, od 2009 r. wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doktor nauk humanistycznych.

 • Ilona Pieczyńska-Czerny

  Powiększ obraz:
  Radca prawny, przez 24 lata związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych w sprawach dotyczących nadużyć na rynku finansowym. Członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przygotowującego Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Współautor komentarzy z zakresu rynku kapitałowego. Ukończyła specjalistyczne szkolenie mediacyjne.
 • Jerzy Pieróg

  Powiększ obraz:

  Adwokat od 2007 r., wcześniej radca prawny, ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Członek Rady Zamówień Publicznych. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego pracę zespołów arbitrów UZP. Przez 10 lat arbiter z listy Prezesa UZP, wielokrotnie przewodniczył składom orzekającym w sprawach zamówień publicznych. Założyciel Kancelarii Pieróg&Partnerzy.

 • Łukasz Podgajny

  Powiększ obraz:

  Radca Prawny. Radca Prokuratorii Generalnej od 2010r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z odpowiedzialnością kontraktową (sprawy infrastrukturalne, inwestycje budowlane, zamówienia publiczne) oraz deliktowych, a także w arbitrażu handlowym. Pełnomocnik procesowy w kilkuset sprawach sądowych. Uczestniczył również w kilku postępowaniach prowadzonych w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Brał udział w mediacjach i negocjacjach ugodowych w dużych sprawach infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu ugód sądowych i pozasądowych

 • Bartłomiej Prus

  Powiększ obraz:
  Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Odbył aplikację sądową zdając egzamin sędziowski. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, w tym od ponad 8 lat wykonuje przede wszystkim czynności pełnomocnika procesowego. W latach 2008 - 2016 jako pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa reprezentował Skarb Państwa w licznych postępowaniach sądowych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek oraz prawa pracy. Posiada również doświadczenie w pracach organów nadzoru spółek kapitałowych (m.in. Polski Holding Nieruchomości S.A., Eurolot S.A., PCO S.A.).
 • Klaudiusz Rawicz-Olędzki

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, a od 2007 r. Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji gospodarczych w Sądzie Polubownym przy PGRP. Były radca Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie, jako radca Prokuratorii Generalnej prowadził blisko tysiąc postępowań sądowych. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu spraw prowadzonych przez PGRP,w szczególności w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, szeroko pojętych roszczeń cywilnych, w tym wykonania umów.

 • Jan Roliński

  Powiększ obraz:

  Adwokat od 2001, a od 2004 r. wspólnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Specjalizuje się od ponad 20 lat w Prawie zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom między innymi z sektora infrastruktury, energetycznego, transportowego i obronnego.

 • Katarzyna Ronikier-Dolańska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, doświadczony pełnomocnik w sprawach gospodarczych, członek GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, do 2012 r. członek KIO, w latach 2005-2007 atestator badający procedury udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych, absolwent studiów podyplomowych - audyt i kontrola wewnętrzna, wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. 

 • Magdalena Romanowska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny; rozprawa doktorska: „Konflikty podmiotów gospodarczych a stosowanie w aspekcie wspólnotowym nowoczesnych narzędzi rozwiązywania sporów”.  Lider Krajowy Sekcji Mediacji Administracyjnej w ramach OMRP przy KRRP. Przeprowadziła szereg szkoleń poświęconych mediacji. Autor publikacji na temat mediacji. Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

 • Michel Ryba

  Powiększ obraz:
  Radca prawny. Radca Prokuratorii Generalnej w Departamencie Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów administracji publicznej. Prowadzi sprawy sądowe oraz negocjacje i mediacje w obszarach inwestycji infrastrukturalnych i IT.
 • Jagoda Sarzyńska

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej RP, radca prawny, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Prawa Amerykańskiego na KUL i Chicago Kent College of Law oraz Podyplomowych studiów rachunkowości zarządczej i controllingu w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych. Posiada praktykę w prowadzeniu sporów sądowych oraz doświadczenie w procesach negocjacyjnych, uczestniczyła w postępowaniach polubownych zakończonych zawarciem ugody. Posiada również doświadczenie w pracach organów spółek kapitałowych.

 • Jakub Sewerynik

  Powiększ obraz:

  Radca prawny związany z sektorem ubezpieczeniowym i finansowym. Uczestniczył w przeszło 200 mediacjach. Świadczył pomoc prawną zarówno jako in-house, jak również w ramach własnej kancelarii. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, w tym konsumenckiego oraz prawa ubezpieczeń. Zajmował się również prawem nieruchomości, danych osobowych oraz obsługiwał kontrakty na wdrożenie systemów informatycznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na UW, aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW i Cambridge) oraz Akademię Teatralną w Warszawie.

 • Bartosz Sosnowski

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, obecnie radca Prokuratorii Generalnej RP. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji gospodarczych i pracowniczych oraz negocjacji (PCM). W latach 2006 - 2016 pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w licznych postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa umów oraz deliktów. Obecnie rozwija swoje kompetencje także w zakresie sporów inwestycyjnych (m.in FIDIC) oraz prawa zamówień publicznych. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych.

 • Monika Stachura

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, poprzednio od 2013 r. adwokat. Mediacją zajmuje się od 2006 r., od 2010 r. jako mediator. Od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu mediacji m.in. w ramach studiów podyplomowych Negocjacji, Mediacji oraz innych ADR na WPiA UW. Posiada doświadczenie współpracy zarówno w administracji rządowej, samorządowej, jak i na rynku prywatnym, także w ramach prowadzonych mediacji.  

 • Agnieszka Suchecka

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, specjalizacja PZP, członek SIDiR, arbiter i mediator Sądu Arbitrażowego przy SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów ds. inwestycji kolejowych powołanej przez Ministerstwo Infrastruktury, biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych przy SO w Poznaniu i SO w Warszawie, ekspert merytoryczny w IGTL, Lider Grupy Roboczej Forum Inwestycyjnego powołanego przez Ministerstwo Infrastruktury przy współudziale PKP Polskich Linii Kolejowych SA i wykonawców kontraktów, wykładowca, publicysta.

 • Agnieszka Sztomberska-Drulis

  Powiększ obraz:

  Radca prawny, od 2013r. radca Prokuratorii Generalnej. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawnych i ekonomicznych podstaw procesów inwestycyjnych w Szkole Głownej Handlowej. Od 2006r. pracowała w kancelariach prawnych oraz jako prawnik wewnętrzy, świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych, notowanych na GPW w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej. Ukończyła specjalistyczne szkolenia mediacyjne oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.

 • Jakub Troszyński

  Powiększ obraz:

  Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji. Doświadczenie zdobył w organach administracji publicznej. Pracował przy inwestycjach infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, sportowych i energetycznych. Reprezentował klientów przed KIO oraz sądami powszechnymi.

 • Krzysztof Wiater

  Powiększ obraz:

  Kieruje zespołem kancelarii NGL Legal. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w zakresie fuzji i przejęć, projektów typu greenfield/brownfield, transakcjach prywatyzacji bezpośrednich i pośrednich, jak również w obszarze restrukturyzacji korporacyjnej i majątkowej. Zapewnia obsługę prawną przedsiębiorcom polskim i zagranicznym, reprezentującym szerokie spektrum sektorów, w tym energetyczny (energetyka konwencjonalna i odnawialna, sektor wydobywczy), obronny, finansowy oraz ubezpieczeniowy.

 • Marzena Witkowska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny od 2006 r. Zatrudniona była w organach administracji publicznej, jak i  spółkach prawa handlowego. Brała udział w wielu postępowaniach mediacyjnych oraz w negocjacjach zakończonych ugodą. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących projektowania, nadzoru oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi.

 • Artur Woźnicki

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, radca prawny. Wieloletni Dyrektor Departamentu Opinii Prawnych i Legislacji, a obecnie Wiecprezes Prokuratorii. Pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Autor lub współautor wielu opinii prawnych w sprawach o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa. Członek zespołów prowadzących negocjacje w największych sporach z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w sprawach infrastrukturalnych, informatycznych, związanych z prawem własności intelektualnej oraz zamówień publicznych.

 • Maciej Zaborowski

  Powiększ obraz:

  Adwokat, certyfikowany mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wykładowca z zakresu mediacji w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od 2013 r. wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalista z mediacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, karno-gospodarczego i prawa mediów wielokrotnie nagradzany za swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą.

 • Ilona Zega

  Powiększ obraz:

  W Prokuratorii Generalnej od 2011 r., początkowo w Departamencie Arbitrażu, obecnie radca Prokuratorii Generalnej w Departamencie Prawa Umów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, ma też doświadczenie w sprawach związanych z wdrożeniem projektów IT. Część spraw została zakończona ugodą. Uczestniczyła w mediacjach i negocjacjach. Posługuje się językiem angielskim.