Opłata za postępowanie mediacyjne wynosi 5.000 zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. Jeżeli w trakcie postępowania odbyły się więcej niż 3 posiedzenia wspólne, opłata ulega zwiększeniu o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie. Do opłaty za postępowanie mediacyjne dolicza się należny podatek Vat.

Kalkulator opłat

W przypadku mediacji ze skierowania sądu powszechnego lub mediacji w postepowaniu administracyjnym koszt mediacji określają właściwe akty wykonawcze odpowiednio do kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu postępowania administracyjnego.