Opłata za postępowanie koncyliacyjne wynosi 5.000 zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. Do opłaty dolicza się należny podatek Vat.

Kalkulator opłat