tel. 22 695-85-04
fax. 22 695-81-11
e-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres siedziby:
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa