2020-03-12

Urząd Zamówień Publicznych, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Prokuratorią Generalną RP i Krajową Izbą Odwoławczą oraz środowiskami naukowymi zorganizował cykl konferencji w całej Polsce pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”.
Konferencje odbyły się:
• 11 grudnia 2019 r. w Warszawie,
• 12 grudnia 2019 r. w Poznaniu,
• 17 stycznia 2020 r. w Krakowie,
• 26 lutego 2020 r. w Pile,
• 28 lutego 2020 r. w Sopocie,
• 9 marca 2020 r. we Wrocławiu.
Prezes Prokuratorii Generalnej RP Pan Mariusz Haładyj oraz Sekretarz Generalny Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP Pan Piotr Nowak mówili na temat „Pozasądowego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych”.


czytaj więcej wiadomości