• Adam Ablewicz

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości
 • Bogdan Artymowicz

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo finansowe, zamówień publicznych
 • Tomasz Chmal

  Powiększ obraz:

  Adwokat

  Specjalizacja: prawo energetyczne, geologiczne i górnicze

 • Michał Czarnik

  Powiększ obraz:
  Radca prawny, doradca podatkowy
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, nieruchomości, międzynarodowe i europejskie, budowlane, energetyczne, transportowe, własności intelektualnej, nowych technologii, spółek, handlowe
 • Ewelina Czerniawko-Karcz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, budowlane

 • Katarzyna Falkowska-Gołębiewska

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, transportowe, własności intelektualnej

 • Izabela Fundowicz

  Powiększ obraz:
  Doktor nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo zamówień publicznych
 • Sylwia Hajnrych

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane

 • Mariusz Haładyj

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, budowlane, zamówień publicznych, administracyjne, publiczne gospodarcze
 • Ewa Hanusiak

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, własności intelektualnej, zamówień publicznych

 • Bartłomiej Kachniarz

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, międzynarodowe i europejskie, energetyczne, własności intelektualnej, morskie, regulacja prawna rybołówstwa
 • Piotr Kaczorkiewicz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, budowlane, własności intelektualnej, zamówień publicznych, finanse publiczne, rozliczenia środków unijnych

 • Marta Kęcka-Iwan

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo deliktowe, nieruchomości, własności intelektualnej, zamówień publicznych

 • Rafał Kos

  Powiększ obraz:
  Doktor nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, międzynarodowe i europejskie, budowlane, spółek, restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Paweł Kuglarz

  Powiększ obraz:

  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, nieruchomości, międzynarodowe i europejskie, budowlane, transportowe, zamówień publicznych, upadłościowe

 • Magdalena Kowalczyk

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, własności intelektualnej, zamówień publicznych

 • Przemysław Kozdój

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, nieruchomości,

 • Janusz Kozioł

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo finansowe, deliktowe, transportowe

 • Anna Łabędzka

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, budowlane

 • Maciej Martyński

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, nieruchomości, międzynarodowe i europejskie, budowlane

 • Maciej Mataczyński

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, międzynarodowe i europejskie
 • Marek Miller

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej, zamówień publicznych

 • Luiza Modzelewska

  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii

  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe

 • Wojciech Murawski

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo deliktowe, prawo administracyjne, prawo do prywatności i ochrona danych osobowych

 • Hubert Nowak

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, zamówień publicznych
 • Paweł Nowicki

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo międzynarodowe i europejskie, zamówień publicznych
 • Dariusz Ożga

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, budowlane, własności inteletualnej, zamówień publicznych

 • Jerzy Pieróg

  Powiększ obraz:
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, zamówień publicznych
 • Jarosław Piotrak

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, budowlane, zamówień publicznych
 • Katarzyna Ronikier-Dolańska

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, własności intelektualnej, zamówień publicznych
 • Piotr Sadownik

  Powiększ obraz:
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej, zamówień publicznych
 • Michał Stępniewski

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe i gospodarcze
 • Tomasz Sójka

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, międzynarodowe i europejskie, spółek i rynku kapitałowego
 • Marek Szydło

  Powiększ obraz:

  Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny

  Specjalizacja: prawo międzynarodowe i europejskie, budowlane, energetyczne, zamówień publicznych, samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej, zarządu mieniem państwowym, administracyjne

 • Jakub Troszyński

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, zamówień publicznych
 • Krzysztof Wiater

  Powiększ obraz:

  Doktor nauk ekonomicznych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, energetyczne

 • Jacek Wierciński

  Powiększ obraz:
  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej
 • Mikołaj Wild

  Zawieszony na wniosek własny
  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej, zamówień publicznych,

 • Artur Woźnicki

  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, budowlane, własności intelektualnej, zamówień publicznych