2019-03-08

W dniu 5 marca 2019 r. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował II Polubowny Salon Dyskusyjny pt. "Ocena dopuszczalności oraz metodologia opiniowania celowości ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych". Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Prokuratorii Generalnej RP Pan Mariusz Haładyj oraz Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Sędzia Joanna Bitner.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.

20190305_IIpsd_mz_025
20190305_IIpsd_mz_037 20190305_IIpsd_mz_031

20190305_IIpsd_mz_053

20190305_IIpsd_mz_040

20190305_IIpsd_mz_057

20190305_IIpsd_mz_064

20190305_IIpsd_mz_073 

20190305_IIpsd_mz_080

20190305_IIpsd_mz_082

20190305_IIpsd_mz_083

20190305_IIpsd_mz_100

20190305_IIpsd_mz_106

20190305_IIpsd_mz_116

20190305_IIpsd_mz_128

20190305_IIpsd_mz_160

20190305_IIpsd_mz_153
20190305_IIpsd_mz_132             

20190305_IIpsd_mz_135

   


czytaj więcej wiadomości