• Michał Czarnik

  Prezes Sądu
  Powiększ obraz:
  Radca prawny, doradca podatkowy
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, nieruchomości, międzynarodowe i europejskie, budowlane, energetyczne, transportowe, własności intelektualnej, nowych technologii, spółek, handlowe
 • Piotr Sadownik

  Wiceprezes Sądu
  Powiększ obraz:
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej, zamówień publicznych
 • Artur Woźnicki

  Wiceprezes Sądu
  Powiększ obraz:

  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, budowlane, własności intelektualnej, zamówień publicznych

 • Bogdan Artymowicz

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo finansowe, zamówień publicznych
 • Aleksander Chłopecki

  Powiększ obraz:
  Profesor nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe i deliktowe
 • Izabela Fundowicz

  Powiększ obraz:
  Doktor nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo zamówień publicznych
 • Mariusz Haładyj

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, budowlane, zamówień publicznych, administracyjne, publiczne gospodarcze
 • Andrzej Herbet

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, nieruchomości, budowlane, spółek
 • Dominik Hunek

  Powiększ obraz:
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, energetyczne, własności intelektualnej, karne, karne gospodarcze, wekslowe, regulacje samorządów terytorialnych
 • Bartłomiej Kachniarz

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, międzynarodowe i europejskie, energetyczne, własności intelektualnej, morskie, regulacja prawna rybołówstwa
 • Agnieszka Klajda

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, energetyczne
 • Rafał Kos

  Powiększ obraz:
  Doktor nauk prawnych, adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, międzynarodowe i europejskie, budowlane, spółek, restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Bartłomiej Krzan

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych
  Specjalizacja: prawo międzynarodowe i europejskie
 • Piotr Machnikowski

  Powiększ obraz:
  Profesor nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane
 • Maciej Mataczyński

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, międzynarodowe i europejskie
 • Marek Michalski

  Powiększ obraz:

  Profesor nauk prawnych
  Specjalizacja: prawo finansowe, rynku kapitałowego, instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych, bankowe

 • Marek Miller

  Powiększ obraz:

  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej, zamówień publicznych

 • Małgorzata Modzelewska de Raad

  Powiększ obraz:
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, budowlane, europejskie, konkurencji, nieuczciwej konkurencji, reklamy, gospodarcze
 • Hubert Nowak

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, budowlane, zamówień publicznych
 • Mirosław Pawełczyk

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, zamówień publicznych
 • Jarosław Piotrak

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, budowlane, zamówień publicznych
 • Jerzy Pisuliński

  Powiększ obraz:
  Profesor nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, bankowe prywatne (kredyty, zabezpieczenia, rozliczenia pieniężne)
 • Ewa Rott-Pietrzyk

  Powiększ obraz:
  Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, międzynarodowe i europejskie
 • Tomasz Sójka

  Powiększ obraz:
  Doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, międzynarodowe i europejskie, spółek i rynku kapitałowego
 • Michał Stępniewski

  Powiększ obraz:
  Radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe i gospodarcze
 • Marek Szydło

  Powiększ obraz:

  Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny

  Specjalizacja: prawo międzynarodowe i europejskie, budowlane, energetyczne, zamówień publicznych, samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej, zarządu mieniem państwowym, administracyjne

 • Grzegorz Tracz

  Powiększ obraz:

  Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, bankowe

 • Krzysztof Wiater

  Powiększ obraz:

  Doktor nauk ekonomicznych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, finansowe, deliktowe, energetyczne

 • Jacek Wierciński

  Powiększ obraz:
  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny
  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej
 • Mikołaj Wild

  Zawieszony na wniosek własny
  Powiększ obraz:

  Radca prawny

  Specjalizacja: prawo umów, deliktowe, nieruchomości, budowlane, energetyczne, własności intelektualnej, zamówień publicznych,